Joomla 1.5 template design door Websitebird
Home

Achtergrondinformatie

De 'e-tran'-methode

Doorkijkgat

Alle CFE medische communicatieborden hebben een kenmerkend doorkijkgat. Dit doorkijkgat is aangebracht om tijdens het gesprek ‘door het bord heen’ oogcontact te kunnen maken èn houden.

De niet-sprekende patiënt wordt gevraagd om met behulp van blikrichting en oogbeweging een onderwerp op het bord te kiezen en zo aan te geven waarover hij of zij iets wil meedelen of vragen. De gesprekspartner kan door het gat de oogbeweging volgen en aan zijn of haar kant van het bord aflezen waar de patiënt naar kijkt.

Deze methode wordt 'e-tran' genoemd. 'E-tran' staat voor eye-transmitting of blikrichting.

Kiezen in kwadranten

Elk bord uit de sets MCW, MCS en MCT bestaat uit acht verschillende blokken of kwadranten met elk vier begrippen. (Bij het Aanwijsbord MCA zijn alle begrippen wél steeds in groepjes van vier weergegeven, maar niet in afzonderlijke kwadranten gegroepeerd).

De patiënt kijkt eerst naar het kwadrant waarin het gezochte en bedoelde begrip zich bevindt. De gesprekspartner bevestigt naar welk kwadrant de patiënt kijkt en vraagt vervolgens welk begrip binnen dat kwadrant bedoeld wordt. De patiënt geeft dan met een oogbeweging aan welk begrip hij bedoelt (links boven, rechts boven, links beneden of rechts beneden).

Het kiezen van een begrip verloopt dus steeds in twee stappen: de eerste is de kwadrantlocatie op het bord en de tweede is de begripslocatie binnen dat kwadrant.

Achterzijde met gespiegelde volgorde

Bij de sets die uit twee borden bestaan (MCW, MCS en MCT) zijn op de achterzijde (de kant die de gesprekspartner voor zich heeft) de betekenissen van de begrippen of pictogrammen in een gespiegelde volgorde als tekst weergegeven. Daardoor kan de gesprekspartner de woorden of afbeeldingen die de patiënt met blikrichting en oogbeweging kiest, betrouwbaar aflezen en tegelijkertijd het oogcontact behouden.

 

 

Communiceren via de borden

Afstemmen en oefenen

Het afstemmen van de communicatie tussen patiënt en gesprekspartner is van wezenlijk belang voor het slagen van de communicatie met behulp van de CFE medische communicatieborden. Communiceren via de borden zal in veel gevallen moeten worden geoefend.

De patiënt waarmee u wilt communiceren ligt bijvoorbeeld in bed. U staat als gesprekspartner aan de linker- of rechterzijde van het bed en houdt het communicatiebord tussen u en de patiënt in (uitproberen wat voor de patiënt de meest prettige afstand is), zó dat u elkaars ogen/gezicht door het doorkijkgat kunt zien.

U vraagt de patiënt eerst te kijken naar het blok waarover hij of zij iets wil vertellen (dus: links - boven, links - in het midden, links - beneden, midden - boven, midden - beneden, rechts - boven, rechts - in het midden, rechts - beneden).

Check of u de patiënt goed begrepen hebt ("Kijk je naar dit blok?" - waarbij u tegelijkertijd het betreffende blok aanwijst). U blijft daarbij de patiënt aankijken en kijkt of hij/zij bevestigt of ontkent.

Vervolgens vraagt u de patiënt te kiezen tussen de vier begrippen/afbeeldingen in het betreffende blok. Kiest de patiënt links - boven, dan kijkt hij of zij ook naar links - boven. Kiest de patiënt rechts - onder dan kijkt hij of zij ook naar rechts - onder, enzovoort.

Ook nu checkt u weer of u de patiënt goed hebt begrepen door hardop het begrip of de afbeelding te benoemen waar hij of zij volgens u naar kijkt. Vraag om bevestiging of ontkenning.

 

 

Geraadpleegde literatuur

Ball L., Fager S., Nordness A., Kersch K., Mohr B., Pattee G., Beukelman D., (2010) - Eye-gaze access of AAC technology for persons with amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Medical Speech Language Pathology, 18, 11-23.

Bryen D.N., (2009) - Communicating during times of natural or man-made emergencies. Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine: An Interdisciplinary Approach, 2 (2), 123-129.

Costello J. M., Patak L., Pritchard J., (2010) - Communication vulnerable patients in the pediatric ICU: Enhancing care through augmentative and alternative communication. Journal of Pediatric Rehabilitation Medicine, 3, 289-301.

Costello J., (2000) - AAC Intervention in the Intensive Care Unit: The Children’s Hospital Boston Model. Augmentative and Alternative Communication, 16, 137-153. A16, 2000 AAC.

Etchels M., MacAulay F., Judson A., Ashraf S., Ricketts I., Walter A., Aim N., Warden A., Gordon B., Brodie J., Shearer A., (2003) - ICU-Talk: The development of computerized communication aid for patients in ICU. Care of the Critically Ill, 19, 4-9.

Happ M.B., (2004) - Communicating with mechanically ventilated patients: state of the science. Wes J Nurs Res, Feb 26 (1), 85-103.

Happ M., (2001) - Communicating with mechanically ventilated patients. AACN Clinical Issues, 12, 247-258.

Patak L., Gawlinski A., Fung N.I., Doering L., Berg J., (2006) - Communication boards in critical care: A patient's view. Applied Nursing Research, 19 (4), 182-90.

Patak L., Gawlinski A., Fung N.I., Doering L., Berg J., (2004) - Patient's reports of health care practitioner interventions related to communication during mechanical ventilation. Heart & Lung - The of Acute and Critical Care, 33 (5), 308-320.

Hurtig R., Downey D., (2009) - Re-thinking the Use of AAC in Acute Care Settings, Perspectives on Augmentative and Alternative Communication.

 

 
Twitter
- advertentie -
Banner