Joomla 1.5 template design door Websitebird
Home

Gebruikerservaringen

Arjan kan zelfstandig zijn programma aan

Arjan is een volwassen man met een verstandelijke beperking en een autisme spectrum stoornis. Eind 2011 hebben we op proef een Time-Totem bij hem geplaatst, omdat Arjan uit zichzelf moeilijk in actie kwam en de aansturing door zijn begeleiding regelmatig tot incidenten leidde.

Zijn begeleidster doet verslag:

"Arjan was meteen geïnteresseerd toen de Time-Totem in het lokaal stond, maar nadat ik had uitgelegd wat het was, zei hij: “Heb ik niet nodig!”. Tot nu toe heeft hij alle visuele vormen van dagprogramma’s afgewezen.  Toch de Time-Totem in het lokaal laten staan en zo stiekem steeds wat dingetjes eraan toegevoegd: eerst een paar lampjes ingesteld, daarna woordkaarten van zijn programma gemaakt en erop gedaan. Vervolgens ook zijn dagprogramma er in geprogrammeerd. Hij bleef er steeds naar kijken. Een paar keer, in het bijzijn van Arjan, laten vallen dat je wel erg slim moet zijn voor zo’n apparaat omdat het met een computer werkt. Arjan is geïnteresseerd in computers, vandaar dat ik op deze manier zijn interesse voor de Time-Totem probeerde te wekken."

"Wat later heb ik, zonder overleg met Arjan (i.v.m. zijn afwijzing), gewoon de Time-Totem bij hem laten ophangen en in werking gesteld. Het valt me op dat hij er regelmatig op kijkt en wordt getriggerd door de signalen; hij geeft zelfs aan dat hij vindt dat sommige activiteiten te laat beginnen."

"Opvallend is dat Arjan de laatste dagen rustiger is dan anders. Dat kan toeval zijn, maar de tijd zal het uitwijzen. Ondanks de opbouwfase, zijn de resultaten nu al erg positief te noemen!"

"December 2011 - We zijn nog steeds in de opstartfase, maar het feit dat Arjan reageert op de Time-Totem en er ook steeds naar kijkt als ik hem ophaal, is voor mij een teken dat we er mee verder moeten gaan. Zijn activiteitenprogramma is uitgebreid en we hebben het gekoppeld aan een belonings-
systeem: hij krijgt twee keer per dag een ‘hulp’-taak aangeboden, waarmee hij 0,50 cent kan verdienen. Die spaart hij in een ‘piek-pijp’. Daarnaast wordt er ook ‘eigen tijd’ ingepland in zijn programma. Uit de rapportage valt op dat Arjan heel goed zelfstandig zijn programma kan draaien en dat hij de afgelopen tijd een hele goede periode heeft gehad."

"Februari 2012 - Arjan heeft de Time-Totem nu volledig geaccepteerd en ik verwijs er nu ook geregeld naar. We hebben momenteel 2 stagiaires die op vaste tijden een activiteit doen met Arjan. Een blok fietsen, tennissen of een spelletje. Omdat Arjan nu meer activiteiten krijgt aangeboden, past de hele dag niet meer op zijn Time Totem. Ik heb het moeten opdelen in een ochtend- en een middagprogramma. Ik ben er zeer tevreden over!"

"September 2013 - Arjan werkt nog steeds met de Time-Totem. Hij heeft zijn programma, al doet hij het wel op zijn eigen manier.  Als de zoemer van de Time-Totem gaat, kijkt hij erop, maar soms beseft hij dat hij de vorige activiteit nog moet doen en dan haast hij zich, om weer op schema te komen. Soms moeten we hem erop wijzen, want dan zit hij zo erg in zijn Nintendo dat hij de wereld om zich heen vergeet. Het valt op, dat als we aan zijn deur kloppen, hij steeds eerst een blik werpt op zijn Time-Totem."

 

 

'Time-Totem brengt groepsgevoel teweeg'

Op locatie 'De Lange Vierhout' van Stichting de Driestroom wordt op de Dagbesteding al geruime tijd gebruik gemaakt van Time-Totem.

Lis en Ester schrijven ons over hun gebruikerservaringen:

 

Hallo Time-Totem,

Op onze locatie 'De Lange Vierhout' hebben wij een dagbesteding met 54 cliënten. Al enige tijd gebruiken wij voor een groep van ongeveer 10 cliënten met veel plezier de Time-Totem.

Omdat wij de Time-Totem voor deze hele groep tegelijk gebruiken hebben we pictogrammen met vraagtekens geplaatst op de plekken voor een "Activiteit" op de zuil. Dit kan voor iedere cliënt een verwijzing naar een andere activiteit zijn.

We gebruiken op die manier de volgende pictogrammen op onze groep:

 • Koffie drinken
 • Activiteit
 • Koffie drinken
 • Activiteit
 • Eten
 • Pauze
 • Activiteit
 • Koffie drinken
 • Activiteit
 • Schrift schrijven/taken
 • Jas aan en naar huis

Onze cliënten lezen op de Time-Totem af wanneer de volgende activiteit is. Dit bevordert hun zelfstandigheid enorm. Wanneer de begeleiding even niet in de buurt is, weten cliënten toch wat ze moeten doen.

Time-Totem brengt ook een stukje groepsgevoel teweeg: de cliënten helpen elkaar herinneren wanneer de zoemer af is gegaan. Blijft een cliënt zitten, dan wordt er regelmatig door medecliënten terugverwezen naar de Time-Totem.

Groetjes,

Lis en Ester

 

 

'Joyce wil Time-Totem niet meer kwijt'

"Joyce heeft een verstandelijke beperking en woont in de woonvorm in Vlijmen. De hulpvraag ligt met name op het gebied van structuur tijdens het ochtendritueel. Joyce is vaak te laat, waardoor conflicten ontstaan met de groepsleiding.

Joyce begrijpt foto's en pictogrammen. Ik heb de ComVoor-test afgenomen om te kijken welke pictogrammen we het best kunnen gebruiken.

Gedurende een maand is met Joyce de Time-Totem getest. Joyce blijkt veel baat te hebben bij dit hulpmiddel. Zij heeft nu veel meer structuur en is keurig op tijd voor de taxi. Ze is zelf erg enthousiast en geeft aan de Time-Totem niet meer kwijt te willen. Ze heeft hem zelfs gedoopt tot 'lange jan'."

Sandra Koster
Preverbale Logopedie en Begeleiding Ondersteunde Communicatie

 

 

Taart verdiend met Time-Totem

De kinderen van Wendy Franssen waren bij de allereersten die Time-Totem in de praktijk konden uitproberen. Wendy stuurde ons het onderstaande berichtje:

foto kind met taart"Iedere morgen vertrok ik met een rothumeur en twee overprikkelde kinderen te laat naar mijn werk. De hele morgen was ik bezig met het aansporen van de kinderen: kleed je aan, eet je brood, pak je spullen. Ook moest ik zorgen dat ze geen ruzie kregen en tussendoor ook brood maken en tassen inpakken. Mijn jongens waren toen 5 en 8 en ze hebben allebei ADHD en Asperger. Oh, als dat toch eens anders zou kunnen...

Toen wees mijn vriendin mij op Time-Totem. Ik heb contact opgenomen met Hettie en Arno van CFE-Groep. Ze hebben een intake gedaan en Time-Totem geïnstalleerd. Speciaal voor ons heeft Arno nog een aanpassing gedaan. Ik moest het apparaat makkelijk kunnen verplaatsen van boven (het aankleden op de kamer) naar beneden, waar de kinderen hem in de gaten moesten houden tot het tijd was om naar school te gaan. Dit heeft hij opgelost met een extra muurbeugel, zodat ik hem makkelijk kon verplaatsen.

De kinderen wilden werken voor de lampjes. Voor ieder lampje dat ze eerder klaar waren dan dat Time-Totem het wisselde, kregen ze een knikker. Hettie beloofde een taart als ze genoeg knikkers hadden. Na een tijdje vertrok ik ruim op tijd en met een aanzienlijk beter humeur. De kinderen raakten ook niet meer overprikkeld, want Time-Totem stuurde hen en ze wilden de beloning voor de lampjes halen. Ik hoefde niet steeds weer te mopperen. - Groetjes, Pim, Jop en Wendy"

Natuurlijk hebben Wendy's kinderen die taart van ons gekregen. Dik verdiend!

 

 

Resultaten pilotonderzoek naar effectiviteit, efficiëntie en gebruikersvriendelijkheid van Time-Totem

Op 4 februari 2011 zaten Hettie Wiers en Arno van Lipzig van CFE-Groep voor de eerste keer op de HAN in Nijmegen. Daar ontmoetten zij Marike Koldewee en Sabine Brouwers, twee enthousiaste logopedistes in spé / junioronderzoekers en hun stagebegeleider Nico van Elewijck.

Marike en Sabine hebben in opdracht van CFE-Groep drie maanden onderzoek gedaan naar de effectiviteit, efficiëntie en gebruikersvriendelijkheid van Time-Totem bij Stichting De Driestroom. Het onderzoek stond onder supervisie van Prof. Dr. Hans van Balkom.

Deelnemers

Elf volwassen mensen met een verstandelijke beperking, die wonen of naar dagbesteding gaan bij Driestroom, deden aan het onderzoek mee. Bij de keuze van de deelnemers is geen selectie gemaakt op basis van ‘geschiktheid voor Time-Totem’. Potentiële kandidaten (waaronder een groep van zes deelnemers met dagplanningsproblemen) werden aangemeld door hun begeleiders. Na goedkeuring door hun ouders/verwanten werden ze in de onderzoeksgroep geplaatst. Daardoor was er een grote verscheidenheid in deelnemers.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd volgens het ABAB-model: er heeft twee keer afwisselend een baseline (zonder Time-Totem) en een interventieperiode (met Time Totem) plaatsgevonden gedurende telkens twee weken. De onderzoekers deden een dossierstudie, twee diepte-interviews bij begeleiders (een aan het begin en een aan het einde van het onderzoek) en analyseerden filmopnames aan de hand van zelf ontwikkelde observatieformulieren; de begeleiders formuleerden GAS-doelen, die door de onderzoekers werden gescoord na elke interventieperiode.

Resultaten

Zeven van de elf deelnemers werden zelfstandiger, namen meer initiatief en hadden meer overzicht op de dag. Twee deelnemers hadden meer tijd nodig voor het goed aanleren van Time-Totem en twee andere deelnemers lieten geen reactie op Time-Totem zien. In de twee diepte-interviews gaven de begeleiders aan minder tijd kwijt te zijn met de aansturing van de deelnemers.

Presentatie

Op 16 juni vond onder grote belangstelling (circa 60 mensen) de eindpresentatie van het onderzoek plaats op de locatie ‘Het Steenhuys’ (Malden) van Driestroom. Onder de aanwezigen waren de directeur en diverse medewerkers van Driestroom, deelnemers aan het onderzoek en hun ouders, studenten van de HAN en familie en vrienden van de onderzoekers en van de opdrachtgevers.

Momenteel zijn we in gesprek met Driestroom om te kijken hoe de aanschaf van Time-Totem voor diverse cliënten gefinancieerd kan worden.

Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit onderzoek!

(zie ook: Effectonderzoek Time-Totem)

 

 
Twitter
- advertentie -
Banner