Joomla 1.5 template design door Websitebird
Home CFE Communicatieborden Beschikbare versies

Woordenborden (MCW)

Set van 2 tweezijdige CFE medische communicatieborden met woorden/begrippen. De achterzijden bevatten de inhoud in gespiegelde volgorde.

Doelgroep

De Woordenborden kunnen worden gebruikt voor mensen die niet of slecht verstaanbaar spreken, voldoende tekstbegrip hebben en het woordbeeld herkennen of op woordniveau kunnen lezen, maar die onvoldoende of geen handfunctie hebben om gericht te kunnen aanwijzen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die op de intensive of medium care liggen, geïntubeerd zijn of aan het infuus liggen.

(Voor mensen die niet of niet meer kunnen lezen en nog wel voldoende taalbegrip hebben, zijn deze Woordenborden 'vertaald' in Scleraborden met zwart-wit pictogrammen en Tekeningenborden met full color tekeningen.)

De borden zijn ook inzetbaar bij gesprekken met mensen die tijdelijk hun stem niet mogen of kunnen gebruiken, bijvoorbeeld na een operatieve ingreep aan de stembanden.

De Woordenborden kunnen als aanwijsbord en als 'e-tran'-bord worden gebruikt.

'E-tran'-systeem met doorkijkgat

De borden hebben een kenmerkend doorkijkgat om tijdens het gesprek oogcontact te kunnen maken èn houden. De niet-sprekende patiënt wordt gevraagd om met behulp van blikrichting en oogbeweging een onderwerp op het bord te kiezen en zo aan te geven waarover hij of zij iets wil meedelen of vragen. De gesprekspartner kan door het gat de oogbeweging volgen en aan zijn of haar kant van het bord aflezen waar de patiënt naar kijkt.

Inhoud

De borden zijn verdeeld in gespreksonderwerpen als pijn, pijnbeleving, medische aspecten, zorg en verzorging, ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, handelingen die mensen in het gewone dagelijkse leven verrichten) en sociaal contact (gezin, familie).

Het ene bord is gewijd aan het onderwerp pijn, pijnbeleving en de emotie rondom pijn. Het andere bord gaat over onderwerpen die aan de orde komen bij het verlenen van medische zorg, ADL, familie en tijdsbegrippen.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt kan hij of zij ook woorden maken met behulp van oogbewegingen, via een keuzeblok met letters.

Kwadranten

Elk bord bestaat uit acht verschillende blokken of kwadranten met elk vier begrippen. De patiënt kijkt eerst naar het kwadrant waarin het gezochte en bedoelde begrip zich bevindt. De gesprekspartner bevestigt naar welk kwadrant de patiënt kijkt en vraagt vervolgens welk begrip binnen dat kwadrant bedoeld wordt. De patiënt geeft dan met een oogbeweging aan welk begrip hij bedoelt (links boven, rechts boven, links beneden of rechts beneden). Het kiezen van een begrip verloopt dus steeds in twee stappen: de eerste is de kwadrantlocatie op het bord en de tweede is de begripslocatie binnen dat kwadrant.

Achterzijde met gespiegelde volgorde

Op de achterzijde van elk bord (de kant die de gesprekspartner voor zich heeft) zijn de betekenissen van de begrippen in een gespiegelde volgorde als tekst weergegeven. Daardoor kan de gesprekspartner de woorden die de patiënt met blikrichting en oogbeweging kiest, betrouwbaar aflezen en tegelijkertijd het oogcontact behouden.

Uitvoering

De Woordenborden MCW hebben een doorkijkgat en zijn gelamineerd, afwisbaar en te beschrijven met whiteboard markers.

De afmetingen van de borden zijn 49 x 34 x ca. 0,3 cm (b x h x dikte).

© Stichting Milo en CFE-Groep | Patent EP11170303.9

 

 
Twitter
- advertentie -
Banner