Joomla 1.5 template design door Websitebird
Home Nieuws Nieuwsberichten

Resultaten pilotonderzoek effectiviteit, efficiëntie en gebruikersvriendelijkheid Time-Totem

Deelnemers

Elf volwassen mensen met een verstandelijke beperking, die wonen of naar dagbesteding gaan bij Driestroom, deden aan het onderzoek mee. Bij de keuze van de deelnemers is geen selectie gemaakt op basis van ‘geschiktheid voor Time-Totem’. Potentiële kandidaten (waaronder een groep van zes deelnemers met dagplanningsproblemen) werden aangemeld door hun begeleiders. Na goedkeuring door hun ouders/verwanten werden ze in de onderzoeksgroep geplaatst. Daardoor was er een grote verscheidenheid in deelnemers.

Het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd volgens het ABAB-model: er heeft twee keer afwisselend een baseline (zonder Time-Totem) en een interventieperiode (met Time Totem) plaatsgevonden gedurende telkens twee weken. De onderzoekers deden een dossierstudie, twee diepte-interviews bij begeleiders (een aan het begin en een aan het einde van het onderzoek) en analyseerden filmopnames aan de hand van zelf ontwikkelde observatieformulieren; de begeleiders formuleerden GAS-doelen, die door de onderzoekers werden gescoord na elke interventieperiode.

Resultaten

Zeven van de elf deelnemers werden zelfstandiger, namen meer initiatief en hadden meer overzicht op de dag. Twee deelnemers hadden meer tijd nodig voor het goed aanleren van Time-Totem en twee andere deelnemers lieten geen reactie op Time-Totem zien. In de twee diepte-interviews gaven de begeleiders aan minder tijd kwijt te zijn met de aansturing van de deelnemers.

Presentatie

Op 16 juni vond onder grote belangstelling (circa 60 mensen) de eindpresentatie van het onderzoek plaats op de locatie ‘Het Steenhuys’ (Malden) van Driestroom. Onder de aanwezigen waren de directeur en diverse medewerkers van Driestroom, deelnemers aan het onderzoek en hun ouders, studenten van de HAN en familie en vrienden van de onderzoekers en van de opdrachtgevers.

Momenteel zijn we in gesprek met Driestroom om te kijken hoe de aanschaf van Time-Totem voor diverse cliënten gefinancieerd kan worden.

Graag willen we iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan dit onderzoek!

(zie ook: Effectonderzoek Time-Totem)

 

 
Twitter
- advertentie -
Banner