Joomla 1.5 template design door Websitebird
Home Nieuws Nieuwsberichten

Effectonderzoek Time-Totem

Op 1 februari 2011 is een wetenschappelijk onderzoek van start gegaan naar de werking en de toegevoegde waarde van Time-Totem bij mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Het onderzoek, dat plaatsvindt bij Stichting de Driestroom in Elst, wordt uitgevoerd door studenten van de HAN, opleiding logopedie, te Nijmegen en wordt vanuit de Radboud Universiteit begeleid door Prof. Dr Hans van Balkom (hoogleraar ‘Ondersteunde Communicatie voor mensen met meervoudige beperkingen’). Bij het onderzoek wordt gewerkt met tien cliënten.

Achtergrond

Voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking wordt vaak gebruik gemaakt van gevisualiseerde tijd-, dag- of weekprogramma’s. Hierbij wordt de volgorde van handelingen of activiteiten voor de cliënt, bewoner of leerling weergegeven door foto’s, voorwerpen (als concrete verwijzers) of pictogrammen in de uit te voeren volgorde neer te leggen en te tonen op een communicatiebord.

De ervaring leert echter dat de begrippen ‘tijd’ en ‘duur’ hierbij regelmatig problemen opleveren. Omdat de meeste mensen in de doelgroep niet goed en tijdig kunnen klokkijken en vaak onvoldoende notie hebben van tijd, het daadwerkelijk verloop van tijd en de duur van activiteiten, zijn ze voor het koppelen van een tijd en tijdsduur aan activiteiten volledig afhankelijk van hun begeleiders. Begrippen als ‘straks’, ‘nu’, ‘over vijf minuten’, ‘na afloop’, enzovoorts, zijn voor hen moeilijk te begrijpen en in te schatten.

Time-Totem

Voor de verduidelijking van deze begrippen biedt TimeTotem een uitweg. Time-Totem is een programmeerbaar planningssysteem dat tijdstip en duur van een geplande activiteit visueel aanschouwelijk maakt en aan een tijdstip en tijdsduur koppelt, zonder dat daar begeleiding bij nodig is. Het apparaat bestaat uit een zuil met (verwisselbare) afbeeldingen die elk een activiteit visualiseren. Naast de afbeelding kan op een ingesteld tijdstip een signaallamp gaan branden. Er kan ook een geluidsignaal worden toegevoegd.

Onderzoeksopzet

In de eerste fase van het onderzoek komen onder meer de selectie van proefpersonen en literatuurstudie aan de orde. Daarnaast wordt een diepte-interview met begeleiders voorbereid, over de huidige manier van plannen van de proefpersonen. Ook wordt een observatie-checklist gemaakt met betrekking tot doelmatigheid, doeltreffendheid en gebruikersvriendelijkheid en wordt een hypothese opgesteld over de verwachting van het effect van Time-Totem. Daarnaast vindt er dossierstudie en sociale netwerk-analyse met betrekking tot de proefpersonen plaats en worden de bestaande SIS (Support Intensity Skill) vragenlijsten ingevuld door de persoonlijke begeleiders van de proefpersonen. Aan de hand van deze informatie wordt een zgn. Communicatie Competentie Profiel opgesteld.

Met en zonder Time-Totem

In de tweede fase wordt twee weken lang op verschillende tijdstippen met video-opnames vastgelegd hoe de deelnemende personen functioneren en plannen op het dagcentrum of in de woonvorm, zonder Time-Totem. De opnames worden vervolgens geanalyseerd aan de hand van de observatie-checklist en er wordt een GAS-score opgesteld (doelmatigheid, doeltreffendheid, gebruikersvriendelijkheid).

Vervolgens wordt er een Time-Totem geplaatst in de groep of op de kamer van de deelnemende proefpersonen en worden er instructiesessies gegeven aan de begeleiders en uitleg over Time-Totem aan de proefpersonen. Daarna wordt weer twee weken lang op video vastgelegd hoe de deelnemers functioneren met behulp van Time-Totem. Ook deze opnamen worden geanalyseerd. In de 2 weken daaropvolgend wordt Time-Totem weggehaald en wordt gekeken of er veranderingen plaatsvinden in het functioneren van de deelnemers. Tenslotte worden de Time-Totems opnieuw voor 2 weken geplaatst en vinden er weer filmopnames plaats op verschillende tijdstippen, die daarna worden geanalyseerd.

Resultaten

Eind mei vindt naar verwachting de afronding van het onderzoek plaats. Na een reeks diepte-interviews met de persoonlijke begeleiders worden de verzamelde gegevens uitgewerkt in een onderzoeksverslag en een presentatie over de resultaten.

 

 
Twitter
- advertentie -
Banner