Joomla 1.5 template design door Websitebird
Home

Beschikbare versies

Afbeeldingen

Verschillende versies

Er zijn vijf verschillende versies beschikbaar:

  • Tweezijdig Aanwijsbord (MCA)
  • Set van 2 tweezijdige Woordenborden (MCW)
  • Set van 2 tweezijdige Scleraborden (MCS)
  • Set van 2 tweezijdige Tekeningenborden (MCT)
  • Tweezijdig vrij in te vullen Insteekbord (MCI) met insteekhoesjes


Aanwijsbord (MCA)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeId1ce68d3238

Woordenborden (MCW)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeId7b8e13947a

Scleraborden (MCS)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeIdecf213a71e

Tekeningenborden (MCT)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeId8804d85dbd

Insteekbord (MCI)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeIda092dd3394

Uitvoering

Alle borden zijn gelamineerd, afwisbaar en te beschrijven met whiteboard markers. Vanwege het 'e-tran'-principe zijn alle borden voorzien van een doorkijkgat.

De afmetingen van de borden zijn 49 x 34 x ca. 0,3 cm (breedte x hoogte x dikte).

CFE medische communicatieborden zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Stichting Milo (www.milonet.nl).

© Stichting Milo en CFE-Groep | Patent EP11170303.9

 

 

Woordenborden (MCW)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeIded6cf756a1

Set van 2 tweezijdige CFE medische communicatieborden met woorden/begrippen. De achterzijden bevatten de inhoud in gespiegelde volgorde.

Doelgroep

De Woordenborden kunnen worden gebruikt voor mensen die niet of slecht verstaanbaar spreken, voldoende tekstbegrip hebben en het woordbeeld herkennen of op woordniveau kunnen lezen, maar die onvoldoende of geen handfunctie hebben om gericht te kunnen aanwijzen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die op de intensive of medium care liggen, geïntubeerd zijn of aan het infuus liggen.

(Voor mensen die niet of niet meer kunnen lezen en nog wel voldoende taalbegrip hebben, zijn deze Woordenborden 'vertaald' in Scleraborden met zwart-wit pictogrammen en Tekeningenborden met full color tekeningen.)

De borden zijn ook inzetbaar bij gesprekken met mensen die tijdelijk hun stem niet mogen of kunnen gebruiken, bijvoorbeeld na een operatieve ingreep aan de stembanden.

De Woordenborden kunnen als aanwijsbord en als 'e-tran'-bord worden gebruikt.

'E-tran'-systeem met doorkijkgat

De borden hebben een kenmerkend doorkijkgat om tijdens het gesprek oogcontact te kunnen maken èn houden. De niet-sprekende patiënt wordt gevraagd om met behulp van blikrichting en oogbeweging een onderwerp op het bord te kiezen en zo aan te geven waarover hij of zij iets wil meedelen of vragen. De gesprekspartner kan door het gat de oogbeweging volgen en aan zijn of haar kant van het bord aflezen waar de patiënt naar kijkt.

Inhoud

De borden zijn verdeeld in gespreksonderwerpen als pijn, pijnbeleving, medische aspecten, zorg en verzorging, ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, handelingen die mensen in het gewone dagelijkse leven verrichten) en sociaal contact (gezin, familie).

Het ene bord is gewijd aan het onderwerp pijn, pijnbeleving en de emotie rondom pijn. Het andere bord gaat over onderwerpen die aan de orde komen bij het verlenen van medische zorg, ADL, familie en tijdsbegrippen.

Afhankelijk van de mogelijkheden van de patiënt kan hij of zij ook woorden maken met behulp van oogbewegingen, via een keuzeblok met letters.

Kwadranten

Elk bord bestaat uit acht verschillende blokken of kwadranten met elk vier begrippen. De patiënt kijkt eerst naar het kwadrant waarin het gezochte en bedoelde begrip zich bevindt. De gesprekspartner bevestigt naar welk kwadrant de patiënt kijkt en vraagt vervolgens welk begrip binnen dat kwadrant bedoeld wordt. De patiënt geeft dan met een oogbeweging aan welk begrip hij bedoelt (links boven, rechts boven, links beneden of rechts beneden). Het kiezen van een begrip verloopt dus steeds in twee stappen: de eerste is de kwadrantlocatie op het bord en de tweede is de begripslocatie binnen dat kwadrant.

Achterzijde met gespiegelde volgorde

Op de achterzijde van elk bord (de kant die de gesprekspartner voor zich heeft) zijn de betekenissen van de begrippen in een gespiegelde volgorde als tekst weergegeven. Daardoor kan de gesprekspartner de woorden die de patiënt met blikrichting en oogbeweging kiest, betrouwbaar aflezen en tegelijkertijd het oogcontact behouden.

Uitvoering

De Woordenborden MCW hebben een doorkijkgat en zijn gelamineerd, afwisbaar en te beschrijven met whiteboard markers.

De afmetingen van de borden zijn 49 x 34 x ca. 0,3 cm (b x h x dikte).

© Stichting Milo en CFE-Groep | Patent EP11170303.9

 

 

Scleraborden (MCS)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeId793259dcb8

Set van 2 tweezijdige CFE medische communicatieborden met zwart-wit Sclera-pictogrammen. De achterzijden bevatten de inhoud in gespiegelde volgorde.

De gebruikte pictogrammen zijn met toestemming geselecteerd uit het Sclera-pictogrammenbestand (Sclera vzw, België).

Doelgroep

Voor mensen die niet of slecht verstaanbaar spreken, niet of niet meer kunnen lezen of onvoldoende taalbegrip hebben en die onvoldoende of geen handfunctie hebben om gericht te kunnen aanwijzen, zijn de Woordenborden 'vertaald' in Scleraborden met zwart-wit Sclera-pictogrammen. Deze borden zijn vooral geschikt voor mensen met afasie, ALS, CVA, dementie, MS en Locked-in syndroom.

De Scleraborden kunnen als aanwijsbord en als 'e-tran'-bord worden gebruikt.

'E-tran'-systeem met doorkijkgat

De borden hebben een kenmerkend doorkijkgat om tijdens het gesprek oogcontact te kunnen maken èn houden. De niet-sprekende patiënt wordt gevraagd om met behulp van blikrichting en oogbeweging een onderwerp op het bord te kiezen en zo aan te geven waarover hij of zij iets wil meedelen of vragen. De gesprekspartner kan door het gat de oogbeweging volgen en aan zijn of haar kant van het bord aflezen waar de patiënt naar kijkt.

Inhoud

De borden zijn verdeeld in gespreksonderwerpen als pijn, pijnbeleving, medische aspecten, zorg en verzorging, ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, handelingen die mensen in het gewone dagelijkse leven verrichten) en sociaal contact (gezin, familie). Het ene bord is gewijd aan het onderwerp pijn, pijnbeleving en de emotie rondom pijn. Het andere bord gaat over onderwerpen die aan de orde komen bij het verlenen van medische zorg, ADL, familie en tijdsbegrippen.

Het 'letterblok' van de Woordenborden is hier vervangen door een afbeelding van het lichaam met een pijnindicatie-balk, verder zijn de Scleraborden inhoudelijk identiek aan de Woordenborden.

Kwadranten

Elk bord bestaat uit acht verschillende blokken of kwadranten met elk vier begrippen. De patiënt kijkt eerst naar het kwadrant waarin het gezochte en bedoelde begrip zich bevindt. De gesprekspartner bevestigt naar welk kwadrant de patiënt kijkt en vraagt vervolgens welk begrip binnen dat kwadrant bedoeld wordt. De patiënt geeft dan met een oogbeweging aan welk begrip hij bedoelt (links boven, rechts boven, links beneden of rechts beneden). Het kiezen van een begrip verloopt dus steeds in twee stappen: de eerste is de kwadrantlocatie op het bord en de tweede is de begripslocatie binnen dat kwadrant.

Achterzijde met gespiegelde volgorde

Op de achterzijde van elk bord (de kant die de gesprekspartner voor zich heeft) zijn de betekenissen van de pictogrammen in een gespiegelde volgorde als tekst weergegeven. Daardoor kan de gesprekspartner de pictogrammen die de patiënt met blikrichting en oogbeweging kiest, betrouwbaar aflezen en tegelijkertijd het oogcontact behouden.

Uitvoering

De Scleraborden MCS hebben een doorkijkgat en zijn gelamineerd, afwisbaar en te beschrijven met whiteboard markers.

De afmetingen van de borden zijn 49 x 34 x ca. 0,3 cm (b x h x dikte).

© Stichting Milo en CFE-Groep | Patent EP11170303.9

 

 

Tekeningenborden (MCT)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeId5eafb5cd63

Set van 2 tweezijdige CFE medische communicatieborden met full color tekeningen. De achterzijden bevatten de inhoud in gespiegelde volgorde.

Doelgroep

Voor mensen die niet of slecht verstaanbaar spreken, niet of niet meer kunnen lezen of onvoldoende taalbegrip hebben en die onvoldoende of geen handfunctie hebben om gericht te kunnen aanwijzen, zijn de Woordenborden 'vertaald' in borden met full color tekeningen. Deze Tekeningenborden zijn gemaakt voor mensen die de Sclera-pictogrammen te moeilijk vinden, maar ook voor kinderen met spraak- of taalstoornissen en voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Deze borden zijn ook geschikt voor mensen met afasie, ALS, CVA, dementie, MS, Locked-in syndroom en RETT Syndroom.

De Tekeningenborden kunnen als aanwijsbord en als 'e-tran'-bord worden gebruikt.

'E-tran'-systeem met doorkijkgat

De borden hebben een kenmerkend doorkijkgat om tijdens het gesprek oogcontact te kunnen maken èn houden. De niet-sprekende patiënt wordt gevraagd om met behulp van blikrichting en oogbeweging een onderwerp op het bord te kiezen en zo aan te geven waarover hij of zij iets wil meedelen of vragen. De gesprekspartner kan door het gat de oogbeweging volgen en aan zijn of haar kant van het bord aflezen waar de patiënt naar kijkt.

Inhoud

De borden zijn verdeeld in gespreksonderwerpen als pijn, pijnbeleving, medische aspecten, zorg en verzorging, ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, handelingen die mensen in het gewone dagelijkse leven verrichten) en sociaal contact (gezin, familie). Het ene bord is gewijd aan het onderwerp pijn, pijnbeleving en de emotie rondom pijn. Het andere bord gaat over onderwerpen die aan de orde komen bij het verlenen van medische zorg, ADL, familie en tijdsbegrippen.

Het 'letterblok' van de Woordenborden is hier vervangen door een afbeelding van het lichaam met een pijnindicatie-balk, verder zijn de Tekeningenborden inhoudelijk identiek aan de Woordenborden.

Kwadranten

Elk bord bestaat uit acht verschillende blokken of kwadranten met elk vier begrippen. De patiënt kijkt eerst naar het kwadrant waarin het gezochte en bedoelde begrip zich bevindt. De gesprekspartner bevestigt naar welk kwadrant de patiënt kijkt en vraagt vervolgens welk begrip binnen dat kwadrant bedoeld wordt. De patiënt geeft dan met een oogbeweging aan welk begrip hij bedoelt (links boven, rechts boven, links beneden of rechts beneden). Het kiezen van een begrip verloopt dus steeds in twee stappen: de eerste is de kwadrantlocatie op het bord en de tweede is de begripslocatie binnen dat kwadrant.

Achterzijde met gespiegelde volgorde

Op de achterzijde van elk bord (de kant die de gesprekspartner voor zich heeft) zijn de betekenissen van de tekeningen in een gespiegelde volgorde als tekst weergegeven. Daardoor kan de gesprekspartner de tekeningen die de patiënt met blikrichting en oogbeweging kiest, betrouwbaar aflezen en tegelijkertijd het oogcontact behouden.

Uitvoering

De Tekeningenborden MCT hebben een doorkijkgat en zijn gelamineerd, afwisbaar en te beschrijven met whiteboard markers.

De afmetingen van de borden zijn 49 x 34 x ca. 0,3 cm (b x h x dikte).

© Stichting Milo en CFE-Groep | Patent EP11170303.9

 

 

Insteekbord (MCI)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeIdb908738174

Tweezijdig CFE medisch communicatiebord, ontworpen als een vrij in te vullen bord, met aan beide zijden acht transparante insteekhoesjes, waarin A6-kaartjes, zelfgemaakte tekeningen, foto’s of miniatuurvoorwerpen (als verwijzers) kunnen worden gestoken.

Breed toepasbaar

Aangezien het Insteekbord vrij is in te vullen is het geschikt voor een brede doelgroep, waaronder alle doelgroepen van de andere CFE medische communicatieborden.

Het bord kan worden gebruikt als ondersteunend therapeutisch materiaal, bijvoorbeeld om betekenistoekenning te oefenen en betekenis te leren koppelen aan pictogrammen of woorden.

Het bord kan ook fungeren als hulpmiddel om patiënten stap voor stap te leren werken met de andere borden. Dat kan nodig zijn als het aanbod van alle plaatjes in één keer de patiënt te veel zou prikkelen of verwarren, of als de patiënt eerst de systematiek van kiezen via blikrichting en oogbeweging rustig moet leren. Ook kan het bord worden gebruikt wanneer de therapeut met de patiënt een beperkt of eigen vocabulaire met grotere woorden of afbeeldingen, concrete verwijzers (voorwerpen) of foto’s wil gebruiken of opbouwen.

Het Insteekbord kan ook worden ingezet bij testafname om het juiste plaatje bij een genoemd woord te kiezen, zoals de Peabody Picture Vocabulary Test of andere tests die op aangepaste wijze moeten worden afgenomen, omdat spraak of aanwijzen niet mogelijk zijn als responsmodaliteit.

Daarnaast kan het een goed middel zijn om de patiënt een eigen verhaal te laten vertellen met behulp van pictogrammen, woordkaartjes, foto’s of concrete verwijzers.

Het Insteekbord kan als aanwijsbord en als 'e-tran'-bord worden gebruikt.

'E-tran'-systeem met doorkijkgat

Het Insteekbord heeft een doorkijkgat om tijdens het gesprek oogcontact te kunnen maken èn houden. De niet-sprekende patiënt wordt gevraagd om met behulp van blikrichting en oogbeweging een onderwerp op het bord te kiezen en zo aan te geven waarover hij of zij iets wil meedelen of vragen. De gesprekspartner kan door het gat de oogbeweging volgen en aan zijn of haar kant van het bord aflezen waar de patiënt naar kijkt.

Uitvoering

Het Insteekbord MCI heeft een doorkijkgat en is aan beide zijden voorzien van transparante insteekhoesjes.

De afmetingen zijn 49 x 34 x ca. 0,3 cm (b x h x dikte).

© Stichting Milo en CFE-Groep | Patent EP11170303.9

 

 

Aanwijsbord (MCA)

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/producten#sigFreeId1ce68d3238

Tweezijdig CFE medisch communicatiebord met afbeeldingen en begrippen.

Doelgroep

Het Aanwijsbord is bedoeld voor mensen die niet of slecht verstaanbaar kunnen spreken, maar voldoende tekstbegrip en handfunctie hebben om gericht onderwerpen op het bord aan te kunnen wijzen. Deze borden zijn ook geschikt voor mensen met afasie, ALS, CVA, dementie, MS, Locked-in syndroom en RETT Syndroom. Hoewel het bord een doorkijkgat heeft, zijn oogcontact en blikrichting hier niet per se nodig om een onderwerp te kiezen, omdat ook aanwijzen mogelijk is.

Inhoud

Het bord is verdeeld in gespreksonderwerpen als pijn, pijnbeleving, medische aspecten, zorg en verzorging, ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, handelingen die mensen in het gewone dagelijkse leven verrichten) en sociaal contact (gezin, familie).

De ene zijde van het bord is gewijd aan het onderwerp pijn, pijnbeleving en de emotie rondom pijn. De andere zijde gaat over onderwerpen die aan de orde komen bij het verlenen van medische zorg, ADL, familie en tijdsbegrippen.

Naast de thematische begrippen bevat het bord ook een aantal signaalwoorden (ja, nee, weet niet, stop, dank u, soms, nooit, altijd), een afbeelding van het lichaam met  een pijnindicatie-balk en en een blok met cijfers en letters.

Ook kan een tijd worden aangegeven door wijzers in een klok te tekenen en is er ruimte om te schrijven of tekenen.

Uitvoering

Het Aanwijsbord MCA heeft een doorkijkgat en is gelamineerd, afwisbaar en te beschrijven met whiteboard markers.

Op het bord is in een clipje een whiteboard-marker bevestigd.

De afmetingen zijn 49 x 34 x ca. 0,3 cm (b x h x dikte).

© Stichting Milo en CFE-Groep | Patent EP11170303.9

 

 

Maatwerk

Het is mogelijk om CFE medische communicatieborden uit te voeren in andere kleuren, zoals bijvoorbeeld de kleuren van uw huisstijl, eventueel ook met uw logo en andere gegevens.

Ook is het mogelijk de inhoud van de verschillende borden in overleg met u op maat aan te passen aan uw wensen.

Meer informatie?

Informeer via het contactformulier naar de mogelijkheden, wij vertellen u graag meer!

 

 
Twitter
- advertentie -
Banner