Joomla 1.5 template design door Websitebird
Home

Werken met de CFE Medische Communicatieborden

Doorkijkgat

Alle CFE medische communicatieborden hebben een kenmerkend doorkijkgat. Dit doorkijkgat is bedoeld om tijdens het gesprek ‘door het bord heen’ oogcontact te kunnen houden met de patiënt.

De niet-sprekende patiënt wordt gevraagd om met zijn blikrichting en oogbewegingen een onderwerp op het bord te kiezen en zo aan te geven waarover hij iets wil meedelen of vragen. De gesprekspartner kan door het gat de oogbeweging volgen en aan zijn kant van het bord aflezen waar de patiënt naar kijkt.

Kiezen in blokken

Elk bord uit de sets MCW, MCS en MCT bestaat uit acht verschillende blokken of kwadranten met elk vier begrippen. (Bij het Insteekbord MCI bepaalt u zelf de inhoud en de indeling van het bord. Bij het Aanwijsbord MCA zijn alle begrippen weliswaar ook steeds in groepjes van vier weergegeven, maar niet in afzonderlijke blokken gegroepeerd).

De patiënt kijkt eerst naar het blok waarin het bedoelde begrip zich bevindt. De gesprekspartner bevestigt vervolgens naar welk blok de patiënt kijkt en vraagt daarna welk begrip binnen dat blok hij bedoelt. De patiënt geeft dat dan weer met een oogbeweging aan (links boven, rechts boven, links beneden of rechts beneden).

Het kiezen van een begrip verloopt dus steeds in twee stappen: de eerste is het vaststellen welk blok op het bord wordt bedoeld en de tweede is het vaststellen van het bedoelde begrip binnen dat blok.

Achterzijde met gespiegelde volgorde

Bij de sets die uit twee borden bestaan (MCW, MCS en MCT) zijn op de achterzijde (de kant die de gesprekspartner voor zich heeft) de betekenissen van de begrippen of pictogrammen in een gespiegelde volgorde en als tekst weergegeven. Daardoor kan de gesprekspartner de woorden of afbeeldingen die de patiënt met blikrichting en oogbeweging kiest, betrouwbaar aflezen en tegelijkertijd het oogcontact behouden.

View the embedded image gallery online at:
http://cfe-groep.nl/werken-met-de-borden#sigFreeId5eafb5cd63

Afstemmen en oefenen

Het afstemmen van de communicatie tussen patiënt en gesprekspartner is van groot belang voor het slagen van de communicatie met behulp van de CFE medische communicatieborden. Communiceren via de borden zal in veel gevallen even moeten worden geoefend.

De patiënt waarmee u wilt communiceren ligt bijvoorbeeld in bed. U staat als gesprekspartner aan de linker- of rechterzijde van het bed en houdt het communicatiebord tussen u en de patiënt in (even goed uitproberen wat voor de patiënt de meest prettige afstand is), zó dat u elkaars ogen/gezicht door het doorkijkgat kunt zien.

U vraagt de patiënt eerst te kijken naar het blok waarover hij iets wil vertellen (dus: links-boven, links-in het midden, links-beneden, midden-boven, midden-beneden, rechts-boven, rechts-in het midden, rechts-beneden).

Check of u de patiënt goed begrepen hebt ("Kijk je naar dit blok?" - waarbij u tegelijkertijd het betreffende blok aanwijst). U blijft daarbij de patiënt aankijken en kijkt of hij bevestigt of ontkent.

Vervolgens vraagt u de patiënt te kiezen tussen de vier begrippen/afbeeldingen in het betreffende blok. Kiest de patiënt links-boven, dan kijkt hij ook naar links-boven. Kiest de patiënt rechts-onder dan kijkt hij of zij ook naar rechts-onder, enzovoort.

Ook nu checkt u weer of u de patiënt goed hebt begrepen door hardop het begrip of de afbeelding te benoemen waar hij volgens u naar kijkt. Vraag om bevestiging of ontkenning.

 

 
Twitter
- advertentie -
Banner